Mnisi buddyjscy i ich uczniowie, Bangkok | Tomasz Bonek