Egipt, Dendera – zodiak


Dendera zodiak

Oryginał słynnego zodiaku z Dendery znajduje się niestety w Paryżu w Luwrze. Na sklepieniu kaplicy w świątyni Hathor zostawiono jedynie gipsową kopię.