Egipt, Dendera – Bes na fragmencie kolumny przed świątynią Hathor | Tomasz Bonek